ข้อมูลต่างๆ ทางเว็บไซต์ ได้รวบรวมมาจากหลายๆ ที่ ทั้งบอกและไม่ได้บอกกล่าว เจ้าของหนังสือ หรือ เจ้าของข้อเขียน เหล่านั้น ก็ต้องกราบขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย เพราะข้อมูลบางอย่างก็หลายปีมาแล้ว ทางเว็บไซต์ ทำได้ก็โดย กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ต่อ หนังสือ นิตยสาร ผู้ที่เขียนบทความ ต่างๆ ที่พวกท่านมีส่วนที่จะทำให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นทั่วหน้า

หนังสือ นิตยสาร เอกสาร ที่อ้างอิง

1.    หนังสือ วิ่ง...สู่วิถีชีวิตใหม่     โดย    น.พ.อุดมศิลป์   ศรีแสงนาม
2.    นิตยสาร RUNNING  (ปัจจุบัน ไม่มีแล้ว)
3.    นิตยสาร JOG & JOY
4.    นิตยสาร Sports Vision
5.    วารสาร Blue Runners
6.    นิตยสาร ใกล้หมอ
7.    นิตยสาร หมอชาวบ้าน
8.    นิตยสาร ชีวจิต
9.    หนังสือ บาดเจ็บจากการวิ่ง   โดย รศ.นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์
10.  เอกสารเผยแพร่ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
11.  ข้อมูลจาก Web site ของ กระทรวงสาธารณสุข
12.  และเอกสารอื่นๆ ที่ไม่ได้เอ่ยถึง ณ ที่นี้...แต่ก็ได้อ้างถึงที่มา ในแต่ละบทความ 
13.  และเพื่อนๆ นักวิ่ง นักเขียน หลายท่านที่ได้ส่งบทความ อันมีประโยชน์

และผู้ที่ช่วยจัดเตรียมข้อมูล คุณอธินาง  ชาลานฤมาน   คุณรัชนีกร หวังเกื้อกูล

จาก ผู้จัดทำ เว็บไซต์ ไทยรันนิ่งดอตคอม

linesbar.gif (1687 bytes)