<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_suanpuk99.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> suanpuk99

 

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่28พ.ค.48<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>

สถานที่ออกกำลังกายสวนพฤกษ์ชาติ

หลังการเคหะแห่งชาติ คลองจั่น

 

คลิก เล่าสู่กันฟังบรรยากาศสวนพฤกษ์....โดย...รุจิรา-Kai.com

ไก่.com ประกบ น้องมอร์ ก่อนออกวิ่ง

นักวิ่ง 10 k หลายพันคน วิ่งกันเต็มถนนยาวเหยียด

กำลังลงจาก สะพานพระปิ่นเกล้า

บนถนนบรมราชชนนี

งานนี้ขอแซงหมาซ่ะหน่อย...

เข้าใกล้สะพานพระราม 8

พระอาทิตย์ขึ้นระหว่างขาเสาของสะพาน

อีกมุมหนึ่ง..ก่อนถึงสะพาน

ความงานยามเช้าของสะพานพระราม 8

ความสวยงามในอีกมุมหนึ่ง

ขอรูป..นายยิ้ม ซักรูปเถอะ

ความงามของสะพานพระราม 8

โจ..แมวหลง เข้าร่วมทีม นวด ให้นักวิ่งมาราธอน ที่จุด กม.30

นักวิ่งหญิงต่างชาติ..จะรู้มั้ยเนี่ย ว่าให้เข้าไปทำอะไร

จุดให้น้ำหลังจากลงจากสะพานพระราม 8

วิ่งผ่านป้อมพระสุเมร

นักวิ่งตาบอดเข้าร่วมวิ่ง 10 k ด้วย

ผ่านวัดอันสวยงามหลายแห่ง

ก่อนถึงเส้นชัย

ไก่.com เข้ามาแล้วครับ

บรรยากาศหลังเส้นชัย

หลายชาติ..หลายภาษาเข้าร่วมในครั้งนี้

อาหารหลายอย่างแต่..คิวยาว..ว...ว

ก๋วยเตี๋ยวตำลึง..คิวก็ยาว..ว...ว

เต้าฮวย...คิวก็ยาว..ว..ว เช่นกัน

2 สาวสวย พรีเซ็นเตอร์ของรองเท้า PAN

คนที่1ชาวเบลเยี่ยม 2 ชม. 24 นาที

ขอประกบนักวิ่งระดับโลก

สุนิสา..คว้าที่ 1 ได้อีกครั้ง

การแสดงศิลปะไทยๆ อันสวยงาม

ถ้วยรางวัลสำหรับอันดับต่างๆ

เอ๊ะ!! ผมตีไม่ดี รึไง? ถึงหนีกันไปหมด

จาก ทศท. ขอประกบปู่เป็งวัย 89 ปี วิ่ง 10 k

ส่วนหนึ่งของ TRC ซึ่งลง มาราธอน