<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_sport_children_help_himself.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> กีฬาช่วยให้เด็กเอาตัวรอดได้_กฤตย์

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.48<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>

 

กีฬาช่วยให้เด็กเอาตัวรอดได้

 

โดย...กฤตย์   ทองคง

g-running@thaimail.com

              

ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นยุคสมัยใด  ก็จะคล้ายกันหมด  คือมักจะเลี้ยวลงทางอบายโดยง่าย  หนทางหนึ่งในหลายๆทางก็คือ  พยายามจัดสรรสิ่งแวดล้อมของเขาไม่ให้มีเวลาว่าง  มีสิ่งให้ทำเสมอ  และต้องเป็นสิ่งที่น่าสนใจในสายตาของพวกเขา  ที่เขาต้องเลือกเอง  และต้องแน่ใจว่าสิ่งนั้นเป็นด้านบวกอีกด้วย

 

               กีฬา  นับเป็นทางเลือกที่เข้าท่าที่มีตั้งหลายอย่าง  ที่จะเอาแค่บันเทิงไปวันๆก็ได้  หรือจะเอาดี  ก็มีระดับให้ไต่ไปได้เรื่อยๆ  ลักษณะอันตรายที่พึงหลีกเลี่ยง คือ  ลูกเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีเวลาว่างมาก  เนื่องจากมีเวลาที่ไม่รู้จะทำอะไรเลยหาเรื่องน่าตื่นเต้นแก้เซ็งที่มักจะเป็นการบรรจงแต่งเนื้อแต่งตัว  ไปนั่งเม้าท์กับเพื่อนในสถานที่กระตุ้นความอยากทางเนื้อหนัง , ปาก , หู , แสง , สี , เสียง , แอร์เย็น  ล้วนแต่เมื่อไหลไปสุดทางก็ไม่หนีอบายเกือบทั้งนั้น

 

               ตัวอย่างการวิจัยต่อไปนี้  เกี่ยวกับ กิจกรรมเซ็กซ์ของเด็กวัยรุ่นอเมริกันที่เปรียบเทียบกันระหว่างสองกลุ่ม คือ  กลุ่มรักกีฬา  กับ  กลุ่มไม่รักกีฬา  ที่เป็นรายงานจากมูลนิธิสตรีด้านกีฬา  The  Woman’s  Sports  Foundation  in  East  Meadow   N.Y.  โดยอ้างผลการวิจัยถึงสองเปเปอร์ คือ  การสำรวจของกรมควบคุมและป้องกันโรคภัย  Centers  of  Disease  Control  and  Prevention  ที่มีกลุ่มตัวอย่างประชากรถึง  11,000 คน ที่เป็นนักเรียนในเกรด  9-12   และกลุ่มศึกษาปัญหาครอบครัวและวัยรุ่น  Family  and  Adolescent  Study  ที่มีกลุ่มตัวอย่างประชากรถึง  699  ครอบครัว  จาก  Western  N.Y.  พบว่า

 

1.  ครึ่งหนึ่งของกลุ่มที่มีไม่มีกีฬา , หมกมุ่น  และมีความสัมพันธ์ทางเซ็กซ์ในวัย 10-13 ขวบมากกว่ากลุ่มรักกีฬา

2.  ครึ่งต่อครึ่งอีกเช่นกันที่กลุ่มไม่รักกีฬา  มีปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์มากกว่ากลุ่มรักกีฬา

3.  วัยรุ่นทั้งหญิงชายที่รักกีฬา  ที่มีเพศสัมพันธ์กัน  ก็มีแนวโน้มมากว่า  จะใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดอย่างถูกต้องและปลอดภัยมากกว่ากลุ่มไม่รักกีฬา

 

               ที่แม้จะเป็นการศึกษาจากประเทศนอก  แต่ในกระแสโลกาภิวัตน์  อาจดูรายงานผลของเขาเพื่อเป็นแนวทางกับปัญหาบ้านเราได้บ้าง  วัยรุ่นมันก็คล้ายกันทั้งโลกแหละครับ

 

               “ยิ่งเด็ก  เริ่มมีกิจวัตรกีฬาตั้งแต่อายุยังน้อยเท่าไร  ก็ยิ่งจะเป็นโอกาสที่ทำให้เขาต่อเนื่องและรับผลดีจากการกีฬา  ยาวไปตลอดชีวิตเท่านั้น”

 

               Benita  Fitzerald  Mosley  อดีตนักวิ่งกรีฑาข้ามรั้ว เหรียญทองโอลิมปิค และประธานมูลนิธิ  Woman’s  Sports  กล่าว

 

               วิธีการเริ่มต้นที่สร้างสรรค์ก็คือ  พ่อแม่ควรใช้ศิลปะชักชวนให้เขาเข้าร่วมกีฬาชนิดหนึ่งชนิดใด  แล้วต่อไป  ก็ไม่ต้องไปสนใจว่า  ความสนใจของเขาจะเคลื่อนคล้อยไปสนใจกีฬาชนิดอื่นใดต่อไป

               ลูกของนักวิ่งที่พ่อพามาสนามวิ่งอย่างสม่ำเสมอในวัยต้นๆของชีวิต  เป็นพฤติกรรมที่ฝังในตัวลูกอย่างที่เราคาดไม่ถึง  แม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นนักวิ่งในภายหน้า  แต่เขามีแนวโน้มว่าจะเป็นนักเทนนิสมือโปร หรือ ครูสอนวินเซอร์ฟก็ได้  ที่สำคัญคือเราค่อนข้างจะแน่ใจได้ว่า  พวกเขาสามารถเอาตัวรอดได้  และจะไม่เลี้ยวไปทางอบายก่อนวุฒิภาวะของเขาจะตระหนักเท่าทัน  คนเป็นพ่อเป็นแม่รุ่นเรา  ก็ทำได้แค่นี้แหละครับ.

 

13:40  น.  15  มีนาคม  2548   ความจาก  Why  Sports  Save  Girls  โดย   Alisa  Bauman  R.W.  Oct  1998    P.20