<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_shape1.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> shape up1

 

การรักษาเรือนร่าง ( SHAPE UP )

การดูแลรูปร่างให้สวยงามอยู่เสมอนั้น 

 จำเป็นต้องรักษาระบบกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกาย

 เช่นกล้ามเนื้อแขน  ขา หลัง และหน้าท้องให้แข็งแรงอยู่เสมอ

 

 


 

แขน  กล้ามเนื้อบริเวณแขนหรือต้นแขน หากขาดการดูแลที่ดีแล้วจะขาดความเต่งตึง  และหย่อนยานลง  

วิธีแก้ไข เพียงบริหารร่างกายตามคำแนะนำ ความแข็งแรงและความเต่งตึงของกล้ามเนื้อบริเวณนี้
จะคืนกลับมาอย่างแน่นอน  

 

 

สะโพก/ต้นขา  เกิดจากการปล่อยให้ไขมันสะสม รวมถึงการเดินและยืนเป็นเวลานานๆ ไขมันที่มากเกินปกติอาจเป็นสาเหตุ
ุให้เกิดอาการเจ็บแสบจากการเสียดสี
ของเนื้อช่วงขาอ่อนด้านในได้


1.ยืนแยกขาห่างกันพอสมควร จากนั้นพับตัวไปข้างหน้า
   ย่อเข่าลงเล็กน้อย    พับแขนทั้งสองข้างไปที่บ่าในลักษณะมือกำหลวม ๆ 
เริ่มบริหารโดยค่อยๆ เหยียดแขนไปข้างหลังคว่ำมือที่กำอยู่ลง 
พร้อมหายใจออกแล้วค่อยๆ ดึงแขนกลับมาในท่าแรก
บริหารซ้ำไปมา 10-15 ครั้ง /วัน

 

1.ยืนตรง  มือทั้งสองข้างเท้าสะเอว ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า พร้อมย่อเข่าลงเล็กน้อย
ถอยเท้าขวากลับสู่ท่าเดิม  
จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าพร้อมย่อเข่าลงเล็กน้อย
และถอยเท้าซ้ายกลับสู่ท่าเดิม
ทำสลับกันซ้าย-ขวา นับเป็น 1 ครั้ง ทำ 20 ครั้ง / วัน
หายใจออกเมื่อย่อเข่า และหายใจเข้าเมื่อถอยเท้ากลับสู่ท่าเดิม2. นั่งเก้าอี้ในท่าสบาย  หลังตรง  
มือข้างหนึ่งถือดัมเบลล์หนัก 2 กิโลกรัม
หรือขวดน้ำขวดใหญ่ 1 ขวด ก็ได้
พับข้อศอกไปข้างหลังพร้อมหายใจเข้า
แล้วชูแขนขึ้นข้างบน พร้อมหายใจออก
ทำข้างละ 10-12 ครั้ง และทำทั้งสองแขน
2.ยืนตรง  มือข้างหนึ่งจับราว หรือพนักเก้าอี้
เตะขาที่อยู่ด้านนอกออกไปด้านข้างในลักษณะขาเตะ
โดยใช้กล้ามเนื้อสะโพก  พร้อมหายใจออก 
แล้วลดลงสู่ท่าเดิมพร้อมหายใจเข้า
ทำติดต่อกัน 20 ครั้ง
จากนั้นหันตัวกลับไปเตะขาอีกข้างหนึ่ง
แบบเดิมอีก 20 ครั้ง/วัน

 

 

 

 

 

 

next     shape up 2  , shape up 3

 

( จาก  Nivea Fitness  โดย...อ.สุกัญญา  มุสิกวัน
อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
และเป็นผู้ริเริ่มการสอนเต้นแอโรบิกในประเทศไทย )

 

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค.44