<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_nakorn_sunisa.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> คุณนคร ชัยวงศ์และสุนิสา สายลมเย็น

 

คุณนคร ชัยวงค์

 

          เกิดเมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2481 เป็นชาวเชียงใหม่โดยกำเนิด มีบุตรี 2 คน ลูกสาวคนเล็กชื่อ นางสาวอรทัย ชัยวงค์ อดีตนักวิ่งทีมแขต 5 เยาวชนปัจจุบันจบการศึกษาระดับปริญญาโท (เรียนเก่ง วิ่งเก่ง มีพ่อเป็นครูฝึกที่เก่ง และยอมรับ และเคารพของนักวิ่งเชียงใหม่)

         ครูนคร ชัยวงค์ ท่านเรียนจบการศึกษา จากสถาบันแม่โจ้ ประกอบอาชีพส่วนตัวที่ซื่อสัตย์ ถือความถูกต้อง เป็นคนตรง ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ทำงานหนักมาตลอดชีวิตจนมีฐานะ เป็นที่ยอมรับว่าเป็นพ่อเลี้ยงคนหนึ่งของเชียงใหม่ จากอดีตที่ท่านเป็นนักกีฬาประเภทลู่ และลานเมื่อสมัยเป็นนักเรียน และนักศึกษา ระดับตัวแทนเขต ความเป็นนักกีฬาที่ฝังอยู่ในสายเลือด ท่านเมื่อท่านต้องหยุดแข่งขันกีฬาในช่วงที่ประกอบอาชีพเพื่อสร้างฐานะไประยะหนึ่ง ต่อมาในวัยและฐานะที่เหมาะสมท่านได้อุทิศ ชีวิตเพื่อการกีฬา และช่วยเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด และไม่เที่ยวเตร่ โดยสละเวลาอันมีค่าของท่านเป็นครูฝึกวิ่ง เยาวชนให้วิ่ง เป็นผู้ปกครองเยาวชนเกือบร้อยคน โดยมิได้รับค่าตอบแทนใดๆ นอกจากคำ ขอบคุณ และมีเยาวชนเรียกว่า “พ่อนคร” ได้รับโล่ห์เกียรติคุณจากท่านอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพละจังหวัดเชียงใหม่ นั่นก็เป็นที่เพียงพอใจ และภูมิใจของท่านมากพอแล้ว เนื่องจากลูกสาวเป็นนักวิ่งทีมเยาวชน ตั้งแต่อายุ 12 ขวบ ท่านไปดูลูกสาวแข่งกีฬา ได้พบกับนักวิ่งอายุรุ่นเดียวกับลูกสาว แข่งวิ่ง ระยะ 3,000 เมตรได้ที่ 1 ท่านสนใจ จึงติดต่อขอมาเป็นเพื่อนลูกสาว และได้ฝึกให้วิ่งเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพ เป็นที่รู้จักดี ของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ในฐานะ นักกีฬาวิ่งอาชีพระยะไกล คือคุณสุนิสา สายลมเย็น

 

 

คุณสุนิสา สายลมเย็น

เกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2519

นามสกุลก่อนแต่งงานคือ เป็ดดี ต่อมาเปลี่ยนเป็น  
เพชรพงษ์ไพร
เกิดที่ หมู่บ้านแม่ต๋อม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่ออายุ 12 ปี ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนอำเภออมก๋อย ไปแข่งกีฬาเยาวชนวิ่งระยะกลาง (3,000 เมตร) ที่สนามกีฬาเทศบาลเชียงใหม่ วิ่งได้ที่ 1 ครูนครได้ติดต่อผ่านครูผู้ปกครองขอนำไปเป็นเพื่อนลูกสาวที่เกิดปีเดียวกัน เพื่อส่งให้เรียนต่อในตัวจังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุน ฝึกให้วิ่งเพื่อการแข่งขัน เมื่อ พ.ศ. 2536 ด้วยวัยเพียง 17 ปี ลงแข่งวิ่งกรุงเทพมาราธอนเป็นครั้งแรกด้วยระยะทาง ระยะ 42 กิโลเมตร (ฟูล มาราธอน) ได้ที่ 2 ด้วยเวลา 2 ชั่วโมง 54 นาที ในปีเดียวกัน ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งวิ่ง กีฬานักเรียนอาเซี่ยนที่ประเทศมาเลเซีย ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 37 นาที ได้ที่ 3 ด้วยวัยที่อายุยังน้อย แต่ต้องได้รับการฝึกเป็นนักกีฬาอาชีพเช่นเดียวกับนักกีฬารุ่นใหญ่ จึงได้รับบาดเจ็บจนต้องกลับบ้านเพื่อรักษาตัว

ต่อมา พ.ศ. 2538 
ลงแข่งมาราธอนลอยฟ้า ระยะ 42 K ได้ที่ 1 ได้รางวัลเป็นเงินสด 100,000 บาท

 ปีพ.ศ. 2538 แข่ง ซีเกมส์ ได้ที่ 3 :

 ปีพ.ศ. 2540 ลงแข่ง ภูเก็ตมาราธอน 42K ได้ที่ 1 

ปีพ.ศ. 2540 ลงแข่ง พัทยามาราธอน 42K ได้ที่ 1 

19 ตุลาคม 2540 แข่ง ซีเกมส์ที่อินโดนีเซีย ได้ที่ 2

 เวลา 2 ชั่วโมง 48 นาที ;

23 พ.ย. 2540 แข่งกรุงเทพมาราธอน 42K ได้ที่ 1

 พ.ศ. 2541 แข่งพัทยามาราธอน ได้ที่ 1

พ.ศ. 2542 ลงแข่ง 42K พัทยาได้ที่ 1

สงขลามาราธอนได้ที่ 1

กรุงเทพมาราธอน ได้ที่ 2

พ.ศ. 2543 ลงแข่งรุ่นทั่วไปพัทยามาราธอน ได้ที่ 1 กรุงเทพมาราธอน ได้ที่ 1 ; สงขลามาราธอนได้ที่ 2 

พ.ศ. 2544 ลงแข่ง 42K รุ่นทั่วไป สงขลามาราธอนได้ที่ 2  แข่งที่กรุงเทพมาราธอนรุ่นทั่วไปได้ที่ 2

 เวลา 2 ชั่วโมง 52นาที 38; วินาที ได้เงินรางวัล 70,000 บาท 

วิ่งหญิงรุ่น 19 – 29 ปี ได้ที่ 1 เงินรางวัล 12,000 บาท

ด้วยเป็นนักกีฬา ที่เชื่อฟังครูฝึก มีคุณธรรม มีความทะเยอทะยานใฝ่ดี มุ่งมั่นไนความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบมากอารมณ์ดี ไม่ถือตัว คุยได้กับทุกคน และด้วยการประหยัดสะสมเงินที่ได้จากการวิ่งแข่งขัน ปัจจุบัน มีที่ดิน บ้าน และรถยนตร์ เป็นของตนเอง ด้วยเงินที่ได้จากการแข่งขันวิ่งอาชีพทั้งสิ้น ปัจจุบันฝึกซ้อมภายใต้การดูแลของ”พ่อนคร ชัยวงค์” ของเยาวชนเชียงใหม่เพื่อเตรียมตัวไปแข่งต่างประเทศในฐานะนักวิ่งอาชีพ พวกเราชาวนักวิ่ง และศูนย์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพเชียงใหม่ ขอส่งกำลังใจไปช่วย และขอพรพระธาตุดอยสุเทพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกจงคุ้มครองให้ น้องเป็ด หรือคุณสุนิสา ของชาวเชียงใหม่จงประสบชัยชนะ นำชื่อเสียงที่ดีมาฝาก เพื่อตนเอง เพื่อชาวเชียงใหม่ และเพื่อประเทศไทย ด้วยเทอญ.

 

 

( ขอขอบคุณ รศ.ดร.ปราโมทย์ ลิมกุล (หมอเขี้ยว)   ที่ส่งประวัติของคุณนครและคุณสุนิสา มาให้ thairunning.com )

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ.45<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>