<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_knowledge_runningsocks.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับถุงเท้าวิ่ง

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่  29 ก.ย.49<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับถุงเท้าวิ่ง

 

 

 

ถุงเท้าใส่วิ่ง  คือ  ถุงเท้าที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางกายภาพของการวิ่ง  ส่วนใหญ่จะช่วยในเรื่องการทรงตัวและระบายความอับชื้น

ชื้นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอาการเท้าพอง

-  ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการสวมถุงเท้าสำหรับวิ่ง

ได้แก่  นักวิ่งระยะไกล  นักวิ่งมาราธอน  นักกีฬาไตรกีฬา  เนื่องจาก  ถุงเท้าจะช่วยป้องกันไม่ให้เท้าพอง

-  ถุงเท้าวิ่งช่วยป้องกันไม่ให้เท้าพองได้อย่างไร  ?

ถุงเท้าวิ่งผลิตจากวัตถุดิบน้ำหนักเบาและระบายความชื้นซึ่งป้องกันเท้าพอง  โดยดูดซับการเสียดสีไว้ระหว่างชั้นผิว  (layers)  เท้าจะแห้ง  ในขณะที่ชั้นในจะช่วยกำจัดความชื้นจากเท้า  และระบายออกทางชั้นนอก

-  การเลือกถุงเท้าที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณ

ขั้นแรกคือการประเมินความต้องการของคุณ  สิ่งที่สำคัญที่สุดในการหาถุงเท้าที่เหมาะกับคุณ  คือ  การกำหนดประเภทการวิ่งของคุณ  การวิ่งประเภทต่างๆต้องการถุงเท้าที่มีลักษณะแตกต่างกันไป

เช่น  หากวิ่งบนถนน  คุณต้องการถุงเท้าที่ทนทานและหนา  ,หากวิ่งระยะสั้น  คุณต้องการถุงเท้าที่น้ำหนักเบา  ,หากวิ่งในที่ที่อากาศหนาวเย็น  คุณต้องการถุงเท้าที่กำจัดความชื้นและช่วยให้เท้าอุ่น

ถุงเท้าวิ่งมีหลายประเภท  ผลิตจากเส้นใยที่แตกต่างกันออกไปซึ่งรวมไปถึงขนาด  รูปร่างและสี  สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรมองหาในถุงเท้าวิ่ง  คือ  ความทนทาน  ความหนา  ความยืดหยุ่น  การระบายอากาศและความสามารถในการดูดซับความชื้น

เพื่อความมั่นใจ  คุณควรลองถุงเท้าที่แตกต่างกันทั้ง  size  ยี่ห้อ  เส้นใย  และรูปแบบ

 

หมายเหตุ จาก เวปไซต์ดีแมค

http://d-maq.com/index1.php?module=news&action=detail&newsid=37