<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_khonmuengloey.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> ตารางฝึกซ้อมแบบไม่มีโค้ช

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 28มิ.ย.49<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>

 

ตารางฝึกซ้อมแบบไม่มีโค้ช
(มาราธอนแรก3.30ชม.)

 

 

เล่าโดย...คนเมืองเลย

 

ผมมีแผนซ้อม ดังนี้


วันจันทร์   วิ่ง 15-18 โล เวลา 1.10 ชม. (ดื่มน้ำทุกๆๆ 2 โล)


วันอังคาร   วิ่ง 10 โล แบบจัดท่าวิ่งสบายๆๆ แถมท้ายเอากล้ามเนื้อส่วนบน แขน 30-40 นาที


วันพุธ        วิ่ง 2.2 โล เวลา 7.30 นาที 3 เที่ยว พักระหว่างเที่ยว2-3 นาที แถมท้ายด้วยวิ่งจ็อกสนามหญ้า

               (ไม่ใส่รองเท้า หรือเท้าเปล่า) 30-40 นาที
               (เอาสูตรคุณลุง กฤตย์ มาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าอะไรนะครับลุง)


วันพฤหัสบดี วิ่งยาว 1.40 ชม.ไม่วัดระยะทาง (แบบจัดท่าวิ่งครับ เอาสูตรคุณเบญมาใช้ครับ)


วันศุกร์       วิ่งสบายๆๆ 3-6 โล เอากล้ามท้องและกล้ามเนื้อส่วนส่วนบน 40 นาที


วันเสาร์      วิ่ง 20-22 โล เวลา 1.30 -1.40 นาที แถมท้าย 200เมตร 5 เที่ยว


วันอาทิตย์   เล่นฟุตบอล หรือ ขี่จักรยาน(ของผมจักรยานโบราณ) 30-40 นาที พอให้เหงื่อออกพอแล้วครับ


ตารางซ้อมผมมีปรับเปลี่ยนตามสภาพร่างกาย ครับคือวันไหนเหนื่อยไม่ไหวผมจะพักเลยครับ


ส่วนการนอนก็เข้านอน 4 ทุ่มโดยประมาณ กลางวันอาจงีบ 15-20 นาที (แอบเจ้านาย)


ส่วนอาหารเน้นผัก ปลา ผลไม้ เป็นส่วนใหญ่ และนมวันละ1-2 กล่อง (เหล้า เบียร์ หรือสิ่งทำลายสุขภาพ ไม่ดื่มไม่เสพ)


อายุ 24 ขวบ สูง 176 ซม. หนัก 65 กก.


เริ่มวิ่งได้ประมาณ 11 เดือน ไม่มีโค้ช ไม่มีประสบการณ์


ซ้อมคนเดียววางแผนเอาเองครับ


แหล่งความรู้เรื่องวิ่งค้นคว้าในเว็บ thairunning.com
ในถามตอบทั่วไป
http://www.thairunning.com/newboard/viewforum.php?f=1

 


สุดท้ายนี้ผม ขอบคุณ ลุงกฤตย์ คุณเบญ คุณชอนตะวัน พี่นักวิ่งทุกท่าน และ thairunning.com ที่ให้ความรู้เทคนิค

 

ต่างๆๆ ที่ผมสามารถวิ่งมาราธอนแรกได้แบบสบายๆๆ เวลา 3.30 ชม.อาจช้าไปยังภูมิใจในเองมากครับ

 

คนเมืองเลย      16/05/2006 09:34 AM

คลิก      

รวมบทความวิ่งกับกฤตย์    ทองคง
                                                  
 
http://www.thairunning.com/krit_thongkong.asp

หนังสือวิ่งกับกฤตย์ทองคง http://www.thairunning.com/krit_runbook.asp
 

ความหลงใหลในมาราธอน โดย...เบญ 
                                                 
http://www.thairunning.com/crazy_marathon_by_ben.asp