<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_just_running.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> เริ่มวิ่งจากผู้ที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนเลย_กฤตย์

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 29เม.ย.49<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>

การเริ่มวิ่ง จากผู้ที่ไม่เคยเลย

 

โดย   กฤตย์   ทองคง

 

               จากประสบการณ์ควบคุมดูแล นักวิ่งหน้าใหม่ของผู้เขียนพบว่า  ไม่ได้มีความง่าย และยังต้องการความเอาใจใส่ที่ไม่น้อยกว่าการดูแลนักวิ่งฝีเท้าดีและมีประสบการณ์แต่อย่างใด

               ประเด็นของเรื่องที่จะกล่าวก็คือ  จากสภาพการณ์ที่ยังไม่เคยมีกิจกรรมออกกำลังกายหรือกิจกรรมใช้ร่างกายแบบ  Cardiovascular Activities  ใดๆมาก่อน  การที่ได้มามีกิจวัตรใหม่  นี่ถือได้ว่า เป็นการลงแรงเครียดให้เกิดกับกล้ามเนื้อ , กระดูก , เอ็นและข้อต่อ ฯลฯ  ทั่วร่าง  ไม่ต่างจากนักวิ่งผู้มีประสบการณ์ฝึกหนักเลย  แม้ว่าจะเป็นการวิ่งที่ช้า เบาและน้อยกว่าก็ตาม เพราะเป็นของใหม่ เราจะเอาระดับของนักวิ่งผู้มีประสบการณ์ มาเป็นบรรทัดฐานของนักวิ่งหน้าใหม่ไม่ได้เลย  ดังนั้น  การร่างแผนโปรแกรมฝึกจำต้องมีขึ้น  ไม่ใช่ปล่อยให้วิ่งกันไปตามยถากรรม ตามแรงแห่งการชักชวน , ตามแรงแห่งความอยากชั่วครั้งคราวของแต่ละคน  ที่มักจะไปลงที่จุดเดียวกันก็คือ  มากเกินไปหรือน้อยเกินไปเสมอ

               นอกจากมีแผนที่ร่างให้เป็นตัวเป็นตนแล้ว  ก็ยังสมควรเป็นแผนที่ถูกดีไซน์มาอย่างสมเหตุสมผลทางเวชศาสตร์การกีฬาด้วย  ที่จะทำให้ดูแผนแล้ว น่าวิ่ง  ดูโปรแกรมแล้วแล้วคาดคะเนเหตุการณ์ภายหน้าได้ว่า  ผู้วิ่งน่าจะประสบสำเร็จ และไม่บาดเจ็บ  อย่างนี้ ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมที่ดี

               แผนโปรแกรมวิ่งที่ดีสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่  ไม่ได้เป็นแผนที่ถูกออกแบบมาให้วิ่งได้เร็ว  ได้ดี  ชั่วข้ามคืน  แต่กลับจะเป็นแผนที่มีจุดเป้าหมายให้ความสนใจ ไปที่การจัดตั้งกิจวัตรใหม่(วิ่ง) ที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตประจำวันให้เกิดขึ้นได้

               ด้วยว่า  มีนักวิ่งหน้าใหม่จำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถต่อเนื่องการวิ่งได้ จนกลายเป็นนักออกกำลังกาย  แต่ส่วนใหญ่ กลายเป็นเลิกวิ่ง  หายเข้ากลีบเมฆ  ที่บางจำนวน  อาจมีความพยายามกลับเข้ามาอีกในหลายปีต่อไป แล้วก็จบลงเหมือนเดิม คือเลิกวิ่งไป  สลับไปสลับมาในรอบหลายปี  แล้วก็ครวญว่า “วิ่งไม่สำเร็จ”

               ก็เพราะ 90% ของนักวิ่งหน้าใหม่จะหายไปภายใน 7 วันแรกและอีกราว 9% จะหายไปใน 1 เดือนแรกนั้นเอง  คงเหลือเพียง 1% ที่กลายเป็นพวกเรา  ที่มาได้เพราะฟลุคแท้ๆ

               นี่คือ สิ่งที่ผู้เขียนกล่าวไปในตอนต้นว่าให้โฟกัสที่เกาะแผนฝึกใหม่นี้ให้ได้  ยังไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องผลได้ทางสุขภาพ  ไม่ใช่การพัฒนาความเร็ว และไม่ใช่อะไรอื่นๆ  ต่อเมื่อนักวิ่งหน้าใหม่เหล่านี้  เกาะแผนติด  เซ็ทกิจกรรมใหม่ๆเหล่านี้ให้เป็นวิถีชีวิตของตัวเองได้แล้ว  เขาก็มีเวลาทั้งชีวิตที่จะพัฒนาอะไรๆที่ต้องการต่อไป  แต่ถ้าเกาะแผนไม่ติดต้องล้มไป  ก็เท่ากับล้มไปหมดเลยไงครับ

               เนื่องจากมีความสำคัญอยู่ที่การเกาะแผนนี้เอง  ดังนั้นแผนสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่ที่มีคุณภาพ  จึงเน้นที่ความสามารถทำได้จริง  อย่างไม่ลงแรงเครียด และไม่ต้องพยายามอย่างมากแต่อย่างใด  เป็นแผนที่ใครๆก็ทำได้  จนกระทั่งบางรายอาจมองว่า  แผนฝึกถูกดีไซน์ไว้ง่ายจัด , ง่ายเกินไป  ไม่เหมาะกับตัวของเขานัก

               อย่างนี้ก็อาจเป็นจริง  ผู้เขียนยอมรับว่า  มันไม่ใช่เรื่องง่าย  ที่จะเขียนแผนวิ่งหน้าใหม่สำหรับทุกคนที่เริ่มวิ่งให้พอดีระดับ  ถ้าไม่อ่อนไป ก็แก่เกินไป

               ดังนั้น  จึงเขียนให้อ่อนเข้าไว้  น่าจะเหมาะสมกว่า  ใครที่อาจจะมีระดับที่ไม่จำเป็นต้องไปไต่ขั้นต้นอย่างนั้น  ก็ให้ข้ามบรรทัดข้ามสัปดาห์ไปที่สัปดาห์ที่สามหรือที่เจ็ด  แทนที่จะเป็นสัปดาห์แรก  ก็ย่อมได้

               ทำนองเดียวกัน  ในรายที่อ่อนสรีระมาก  ไม่ว่าจะเป็นเพราะอายุมาก หรือรายที่เพิ่งฟื้นตัวจากโรคภัย  ก็ต้องให้เริ่มต้นที่อ่อนไปกว่าแผนนี้  ก็มีความเป็นไปได้  ซึ่งต้องอาศัยสามัญสำนึก รู้จักลดทอนและเพิ่มเอาเอง

               เป็นห่วงอยู่ก็แต่  ถ้าคุณดูแลตัวคุณเอง  Coaching Yourself  คุณต้องดูตัวเองให้ออก  อันตัวฉันนี้อยู่ระดับใด  เห็นร่างกายและจิตใจแจ่มชัด  เหมือนกับโค้ชวิเคราะห์ตัวนักกีฬาของเขา  ทั้งนี้เพื่อตัวของคุณเอง

               เหตุที่ต้องย้ำนักย้ำหนาตรงนี้  ขอให้ผู้อ่านเข้าใจว่า  เพื่อป้องกันมิให้เกิดการบาดเจ็บ Injury จะได้ไม่หายหน้าเลิกไป  โดยเชื่อฟังหลักการ และตารางที่เลือกไว้แล้ว  อย่าไปเบิ้ล  แอบเพิ่ม  อย่านึกเปรียบว่า  เสมือนแอบหยอดออมสินเพิ่มจะได้รวยเร็วๆ  เพราะที่แอบเพิ่มมันมิได้มาอย่างเปล่าๆ  แต่มีต้นทุนที่ต้องชำระกลับด้วย  ให้ระมัดระวัง  แม้แต่การเกาะแผนไปแล้วสักพัก  ความเมื่อยล้าสะสมที่ไม่เคยมี ก็เริ่มมา  ก็ให้ถอยลง  ปรับแผน เท่าที่จำเป็น

               อีกประการหนึ่ง  แม้ไม่ใช่ประเด็นร่างกาย  แต่การติดภารกิจ ก็สมควรปรับแผนได้  อย่าหัวแข็งดันทุรัง  เพราะในระยะยาว  เราจะประคับประคองแผนฝึกได้อย่างไร นี้คือการบ้านข้อใหญ่  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ทำให้มาฝึกไม่ได้  ก็ให้ปรับตรงที่จำนวนระยะทาง ในสัปดาห์นั้น ให้เท่าเดิม หรือ โดยการเลื่อนวัน  ไปฝึกในวันที่เซ็ทหยุดแทน เป็นต้น

               เรื่อง Pace วิ่ง ว่าจะให้เร็วขนาดไหน  กล่าวอย่างง่ายๆว่า  ต้องวิ่งไปด้วยการหายใจชนิดไปได้  ไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างหนัก  จงวิ่งในเทอมของการผ่อนคลาย  การสนทนาระหว่างวิ่งไปควรเป็นไปอย่างไม่ละร่ำละรัก

 

หมายเหตุ

อักษรย่อในตาราง

ด.  หมายความว่า  เดิน

ว.  หมายความว่า   วิ่ง

ตัวเลขมีหน่วยเป็นนาที

 

 

ตารางแผนฝึกวิ่งสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่ของ  Hal  Higdon

 

สัปดาห์ที่

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

รวม

1

ด  8

-

ด  10

-

ด  11

-

ด  8

ด  37

2

ด  12

-

ด  14

-

ด  16

-

ด  10

ด  52

3

ด  18

-

ด  20

-

ด  22

-

ด  12

ด  72

4

ด  24

-

ด  26

-

ด  28

-

ด  12

ด 90

5

ด  30

-

ด  30

-

ด  30

-

ด  30

ด  120

6

ด  20

-

ด  20

-

ด  26

-

ด  20

ด  86

7

ว  2

ด  28

-

ว  3

ด  27

-

ว  4

ด  26

-

ด  30

ว  9

ด  81

8

ว  5

ด  25

-

ว  6

ด  24

-

ว  8

ด  22

-

ว  6

ด  24

ว  25

ด  95

9

ว  10

ด  20

-

ว  11

ด  9

-

ว  12

ด  18

-

ว  8

ด  22

ว  41

ด  69

10

ว  14

ด  16

-

ว  16

ด  24

-

ว  18

ด  12

-

ว  10

ด  20

ว  58

ด  72

11

ว  20

ด  10

-

ว  22

ด  8

-

ว  24

ด  6

-

ว  12

ด  18

ว  78

ด  42

12

ว  26

ด  4

-

ว  28

ด  2

-

ว  30

-

ว  14

ด  16

ว  98

ด  22

13

ว  20

-

ว  20

ด  10

-

ว  26

ด  4

-

ว  16

ด  14

ว  82

ด  28

14

ว  30

-

ว  25

ด  5

-

ว  30

-

ว  18

ด  12

ว  103

ด  17

15

ว  33

-

ว  30

-

ว  30

-

ว  20

ด  10

ว  113

ด  10

16

ว  36

-

ว  30

-

ว  30

-

ว  20

ด  10

ว  116

ด  10

17

ว  39

-

ว  30

-

ว  30

-

ว  30

ว 129

18

ว  20

ด  10

-

ว 20

ด  10

-

ว  26

ด  4

-

ว  20

ด  10

ว 86

ด  34

 

 

15:38  น.   29  เมษายน  2548

จากประสบการณ์ของผู้เขียน

และ  Hal  Higdon  โค้ชวิ่งระยะไกลผู้มีชื่อเสียง

หยึ่งในบรรณาธิการอาวุโส  R.W.

www.halhigdon.com

How to begin running program from ground zero