<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_how_to_heart_attack.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> คุณจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไร

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ 21 มิ.ย.49<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>

คุณจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไร??

เมื่อเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวกะทันหันขณะอยู่คนเดียว

 

ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย
สมมุติว่า...ขณะนี้เป็นเวลาหกโมงเย็น คุณกำลังขับรถกลับบ้านคนเดียว หลังจากเสร็จสิ้นวันทำงานอันแสนเหน็ดเหนื่อย คุณรู้สึกเหนื่อยล้า และ.... ทันใดนั้น จู่ๆ คุณก้อรู้สึกเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง และเฉียบพลัน และความเจ็บนั้นเริ่มกระจายไปตามแขน และลามขึ้นไปถึงขากรรไกรคุณ ถึงแม้ตอนนั้นคุณจะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลไม่มากนัก แต่..คุณก้อไปที่นั่นไม่ไหวในเวลานี้

" แล้วจะทำอย่างไรดีล่ะ??? "

คนที่มีภาระหัวใจเต้นผิดปกติเช่นนี้จะมีเวลาเพียง
แค่ 10 วินาทีเท่านั้น ก่อนที่จะหน้ามืด และหมดสติ

วิธีช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น


1. อย่าตื่นตะหนก คุณสามารถช่วยเหลือตนเองได้ด้วยการไอแรงๆ หลาย ๆ ครั้งติดต่อกัน
2. สูดลมหายใจยาวๆ ลึก ๆ เหมือนตอนคุณพยายามขากเสมหะที่ติดอยู่ในลำคอ ๆ ออกมานั่นเอง
3. การหายใจลึก ๆ และไอแรงๆ จะต้องกระทำต่อเนื่องทุก 2 วินาทีโดยไม่มีการหยุด จนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์ หรือจนกว่าจะรู้สึกว่าอาการปกติดีแล้ว

 


โดย : เพื่อนนักวิ่ง        28/05/2006 05:49 PM

บทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร JOURNAL OF GENERAL HOSPITAL ROCHESTER

 

…………………………………………………..

 

เป็นบทความที่ดีมากครับ เพราะนักวิ่งเราบางคนอาจเจอกับปัญหานี้ แต่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองและคนอื่นได้ แต่ก็ขอเตือนนักวิ่งทุกคนที่กำลังวิ่งอยู่ ขอให้วิ่งอย่าเกินขีดความสามารถ,วัย และ อัตราสูงสุดของการเต้นของหัวใจของแต่ละช่วงอายุด้วย เขามีเครื่องวัดขายที่คาดกับหน้าอก กับคล้าย ๆ นาฬิกาข้อมือ ผมเรียกไม่ถูก หรือสอบถามตามผู้รู้ดู หรือถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยครับ

  

: บุญเทียม สายทิ (เสริฐ(สวนธน) 1/06/2006 11:20