เหนื่อยง่าย

บทความจาก...www.bangkokhealth.com

ท่านทราบหรือไม่ว่าอาการเหนื่อยง่ายสำคัญอย่างไร

          อาการเหนื่อยง่ายเป็นสัญญาณเตือนอันตรายอย่างหนึ่งของร่างกาย โดยปกติแล้วท่านอาจรู้สึกเหนื่อยได้ หากท่านผ่านการทำงานหนัก หรือออกกำลังกาย แต่หากท่านมีอาการเหนื่อยง่ายอย่างฉับพลัน เหนื่อยง่ายอยู่บ่อย ๆ รู้สึกเหนื่อยหลังจากล้มตัวลงนอน ท่านกำลังตกอยู่ในภาวะที่ต้องใส่ใจสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง เพราะนั่นอาจหมายถึง "อันตรายจากโรคภัย" ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวท่าน

อาการเหนื่อยง่ายเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง

อาการที่ควรพบแพทย์ทันที

อาการที่ควรพบแพทย์โดยเร็ว

อาการที่ควรพบแพทย์เมื่อมีโอกาส

          ถ้ามีอาการเหนื่อยง่าย หรือความสามารถในการออกกำลังกายของท่านเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ท่านควรปรึกษาแพทย์ และถ้าท่านสูบบุหรี่ควรเลิกสูบทันที