ทำอย่างไร ? ให้กระดูกแข็งแรง

 

    

       ปกติเมื่อคนเราอายุมากกว่า 35ปีจะเริ่มมีอัตราการสลายแคลเซี่ยมออกจากกระดูก มากกว่า
อัตราการสะสมแคลเซี่ยมทำให้กระดูกค่อยๆบางลงและเมื่อผู้หญิงถึงวัยหมดประจำเดือน
จะยิ่งมีอัตราการสลายแคลเซียมมากจาการที่ฮอร์โมนเพศลดลงทำให้กระดูกค่อยๆบางลงเรื่อยๆ

หากว่ามีแคลเซียมสะสมอยู่มากเป็นต้นทุนเดิมอยู่ก่อน
ถึงแม้ว่ากระดูกจะบางลงแต่ก็ยังไม่บางจนกระทั่งเกิดเป็นโรคหรือผิดปกติแต่
คนที่มีต้นทุนน้อยกระดูกจะบางลงมากจนกระทั่งเป็นโรค หรือเกิดความผิดปกติ


ความผิดปกติที่พบได้แก่
1.กระดูกทรุดตัวหรือยุบตัวลงทำให้ตัวเตี้ยลง หลังโกง หรือหลังค่อม
2.กระดูกหักง่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย เช่นหกล้ม ถูกกระแทก
3.มีอาการปวดตามกระดูกที่ต่างๆของร่างกาย

การบำรุงรักษากระดูกสันหลังก็ควรทำดังนี้

1.รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและโปรตีนมากๆไว้ตั้งแต่ยังหนุ่มสาวเพื่อสร้างต้นทุน
ที่ว่าให้มากเข้าไว้ อาหารที่มีแคลเซียมสุงก็เช่น นมปลาตัวเล็กๆที่กินได้ทั้งตัว ถั่วเมล็ดแห้ง งา

2.เมื่อถึงวัยสูงอายุต้องระวังท่าทางอย่านั่งยืนเดินให้หลังงอเพราะกระดุกอาจจะยุบตัว
ในท่านั้นทำให้หลังโกงได้รวมทั้งการนอนที่นอนนุ่มมากๆที่ยุบตัวลง การนอนเตียงผ้าใบ
หรือเตียงนอนเล่นที่มีลักษณะโค้งตรงกลาง

3.ระวังอย่าให้เกิดอุบัติเหตุ หรือทำสิ่งที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

4.ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ทางสูตินรีเวชว่าจะต้องให้ฮอร์โมนเพศ
ต่อหรือไม่เพื่อลดการเกิดโรคกระดูกบาง

5.ออกกำลังกายให้มีน้ำหนักตกลงในแนวแกนกลางกระดูก เช่นการเดิน วิ่งเหยาะๆ หรือ
เดินในน้ำบ่อยๆ เพื่อกระตุ้นให้กระดูกมีการสะสมแคลเซียมมากขื้นและลดอัตราการสลาย
แคลเซียมจากกระดูก

หากปฏิบัติได้ดังกล่าวจะทำให้กระดูกแข็งแรงปราศจากโรคหรือภาวะผิดปกติได้ครับ

โดย นพ.สุธี ศิริเวชฎารักษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู