ปรับเวลาในการฝึกซ้อมและวิ่งแข่งขัน

 

               นักวิ่งเพื่อสุขภาพทุกท่านไม่ใช่นักวิ่งอาชีพ การปรับเวลาในการฝึกซ้อม และวิ่งแข่งขัน จึงมีความจำเป็น ที่จะต้องแบ่งเวลา ให้กับอาชีพที่ทำอยู่ ครอบครัว ภรรยา และบุตร มีผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำการจัดแบ่งเวลาให้พอดีดังนี้

1.จัดตารางการฝึกซ้อมวิ่งระยะยาว สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

2.ลงวิ่งแข่งขันเดือนละ 1 ครั้ง เพราะการไปแข่งขันมีปัจจัยหลายอย่าง ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง เวลาที่พักชดเชยหลังจากการวิ่ง  และวันไปวิ่งแข่งขันยังเป็นวันหยุดของสัปดาห์ด้วย

3.พักผ่อน 1 วัน ในสัปดาห์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการซ้อมวิ่งทำกิจกรรมอื่นๆ ที่กระทำได้ในวันพักผ่อน ไม่ต้องกระทำในวันรุ่งขึ้น

4.เฉลี่ยเวลาในการฝึกซ้อม วันละ 1 ชั่วโมง ให้รวมถึงการบริหารร่างกายด้วย เฉลี่ยแล้วจะซ้อมจริงๆ ประมาณ 30-40 นาที นักวิ่งไม่ต้องกังวลว่าจะวิ่งแข่งขันทำเวลาไม่ดี การวิ่งแข่งขันระยะ 5 กิโลเมตร หรือ 10 กิโลเมตร การซ้อมเฉลี่ยวันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง เวลาอาจดีกว่านักวิ่งที่ซ้อมปกติ

 

(จาก Sport Vision  Oct.2001 แปลโดย" เจ้าเก่า" (บุ่งตาหลัว) แปลจาก Balancing Acts From Runner'sWorld Septemper2001 )