ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่23ธ.ค.49

 

โครงการมาราธอนเพซเซ่อร์เพื่อเพื่อนนักวิ่ง

(Breaking  5 & 4 Hours Marathon Barrier Project)

 

ความเป็นมา

 

               ความผิดพลาดที่แพร่หลายที่สุดของนักวิ่งมาราธอนจำนวนมากก็คือ การเกลี่ยกำลังงานและความเร็วตลอดเส้นทาง เป็นไปอย่างไม่เหมาะสม   โดยที่เกือบทั้งหมดวิ่งเร็วเกินไปในตอนต้น

 

               ถ้าเราจะแบ่งระยะทางออกเป็น  2  ช่วง   ช่วงแรกและช่วงท้ายเท่าๆกัน   เรามักจะพบว่า   เราวิ่งครึ่งแรกเร็วกว่าครึ่งหลังกันเป็นจำนวนมาก   ทั้งในแง่ความเร็ว  และจำนวนผู้วิ่ง   ซึ่งจากความรู้เวชศาสตร์มาราธอนที่ถูกต้อง   ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น   จะต้องทำกลับกัน

 

               เรื่องนี้  พวกเราพอรู้กันมาบ้าง  ไม่ใช่ไม่รู้   แต่ปัญหาคือทำกันจริงไม่ค่อยได้   อาจจะเป็นเพราะการที่เราไม่ได้ฝึกฝนเตรียมตัวกันมา  หรืออาจจะเป็นเพราะความไม่ตระหนักรู้เท่าทันสถานการณ์วันแข่งขันที่เร้าใจ  หรือเพราะประการอื่นใดก็ตาม  แม้จะพยายามแล้ว  กว่าที่จะเกลี่ยกำลังได้เท่ากันตลอดเส้นทางเช่นนี้   ก็ต้องลงมือทดลองหลายสนามมาก   กว่าจะประสบความสำเร็จ

 

               ทำไมการเกลี่ยกำลังงานและความเร็ว   จึงเป็นเรื่องสำคัญ   เป็นเพราะมันมีความสัมพันธ์กับการแสดงศักยภาพสูงสุดของผู้วิ่งออกมาได้อย่างเต็มที่   ทั้งในด้านเกื้อหนุนให้นักวิ่งทำเวลาได้ดี   เต็มตามความสามารถของแต่ละคน   แม้ในรายที่ไม่คาดหวังเวลา   การเกลี่ยกำลังงานและความเร็วที่เป็นตัวของตัวเอง   ก็จะทำให้การวิ่งมาราธอนเป็นความสำราญบานใจ   แทนที่จะเป็นความทุกข์ทรมานอย่างที่เคยเป็นมา

 

               ด้วยความตระหนักในความเป็นจริงเช่นนี้เอง   กลุ่มของเราที่ประกอบด้วยนักวิ่ง  3  คน  คือ

1)     นายกฤตย์      ทองคง                   (ลุงกฤตย์)                ผู้ก่อตั้งและผู้ริเริ่มโครงการ

2)     นายสมบัติ     ฮวมรุณ                   (ชอนตะวัน)                     Pacer   4   ชั่วโมง

3)     นายชูชีพ        เจนเกษตรกรณ์       (น้อย)                              Pacer   5   ชั่วโมง

 

ปรารถนาที่จะให้ความช่วยเหลือนักวิ่งผู้ต้องการเกลี่ยกำลังงานและความเร็วให้เหมาะสมด้วยการ   “วิ่งนำ”   และพวกเราผู้ต้องการรับความช่วยเหลือ   “วิ่งตาม”     โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

 

 

กลุ่มที่  1          Breaking  4  hours  Barrier     ( B 4hr B )   ทำสถิติมาราธอนก่อน 4 ช.ม.

มีนายสมบัติ   ฮวมรุณ   (ชอนตะวัน)     จะเป็นผู้วิ่งนำ   ด้วยความเร็วมาราธอนที่  4:00  ชั่วโมงพอดี  ธงสีเหลือง

ลักษณะของผู้วิ่งนำมีดังนี้

               เป็นผู้วิ่งที่มีประสบการณ์ในการวิ่งแบ่งนิเสธ  (Negative  Split)   วิ่งครึ่งแรกช้ากว่าครึ่งหลัง    และมีความสามารถการวิ่งมาราธอนเร็วกว่า  4.00  ช.ม.มาก  แต่ในสนามมาราธอนเพซเซ่อร์ที่จอมบึง 50  นี้  เขาจะไม่วิ่งด้วยความเร็วและความสามารถของตนเอง   แต่จะวิ่งตามแผนที่วางไว้สำหรับผู้วิ่งที่มีความสามารถที่  4.00  ชั่วโมง

ด้วยลักษณะดังนี้

ประการที่  1           วิ่งด้วยความเร็ว  4.00  ชั่วโมงพอดี

ประการที่  2           วิ่งสลับเดินทุกจุดให้น้ำ   โดยใช้เวลาเดินประมาณช่วงละ  1  นาที

ประการที่  3           ครึ่งแรกจะไปด้วยความช้ากว่าครึ่งหลัง   โดยมีเป้าหมาย

ครึ่งแรก : ครึ่งหลัง   อยู่ที่   2.01 / 1.59   โดยประมาณ  หรืออาจคลาดเคลื่อนจากนี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

ประการที่  4           เพื่อให้เป็นที่มองเห็นได้ชัดเจน   นักวิ่งนำจะชูธงสีเหลืองตลอดเส้นทาง

 

ลักษณะของผู้วิ่งตามมีดังนี้

1)     เป็นผู้ประสบปัญหาเกลี่ยกำลังงานและความเร็วในการวิ่งมาราธอน

2)     เคยมีประสบการณ์มาราธอนมาบ้าง  และมีความปรารถนาจะวิ่งมาราธอนให้ดีขึ้น , เร็วขึ้น  และหรือทรมานน้อยลง

3)     มี  PR  (personal  record)  สถิติดีที่สุดอยู่ที่  4 ชั่วโมงต้นๆ  โดยประมาณ

4)     มีเป้าประสงค์ทำ  PR  ใหม่ของตัวเองให้ได้ที่   3.59  ชั่วโมง   อาจเคยมีความพยายามบาบ้าง   แต่ยังไม่สำเร็จ

5)     มีการฝึกซ้อมเตรียมตัวมาพอสมควรตามฐานแห่งตนเอง  ไม่ใช่ขาดซ้อม  หรือซ้อมมาน้อยมาก

6)     จงวิ่งตามนักวิ่งนำผู้ชูธงสีเหลืองห้ามแซงโดยเด็ดขาด

7)     100  เมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัย  ให้ออกเร่งความเร็ว  แซงนักวิ่งนำ  เข้าเส้นชัยก่อน  (นักวิ่งนำจะไม่เร่งความเร็ว  จะใช้ความเร็วเฉลี่ยสม่ำเสมอ)

8)     ถ้าใครจะคิดแซงนักวิ่งนำเข้าเส้นชัยก่อนล่วงหน้ากว่านี้   ก็ให้ไตร่ตรองตนเองอย่างรอบคอบ  ถ้าไม่แน่ใจ  “อย่า”

9)     ต้องมีสภาพร่างกายสมบูรณ์ดี  ใครที่บาดเจ็บ หรือยังไม่หายเจ็บดี  กรุณาอย่าเข้าร่วมโครงการครับ   อันที่จริง  คุณไม่ควรลงสนามมาราธอนเลย  ขอแนะนำ

 

ถ้าเหตุการณ์เป็นไปตามนี้โดยเคร่งครัดก็จะมีผลทำให้นักวิ่งตามได้ความเร็วที่  3.59  ชั่วโมง ที่ยังไม่เคยทำสำเร็จ

 

กลุ่มที่  2          Breaking  5 hours  Barrier   ( B  5hr  B )   ทำสถิติมาราธอนก่อน 5 ช.ม.

มีนายชูชีพ   เจนเกษตรกรณ์   (น้อย)   จะเป็นผู้วิ่งนำ  ด้วยความเร็ว  5.00  ชั่วโมงพอดี  ธงสีฟ้า

ลักษณะของผู้วิ่งมีดังนี้

เหมือนนักวิ่งนำกลุ่มที่  1  ทุกประการ

ประการที่  1     วิ่งด้วยความเร็ว  5.00   ชั่วโมงพอดี

ประการที่  2     วิ่งสลับเดินทุกจุดให้น้ำ   โดยใช้เวลาเดินช่วงละ  1  นาที

ประการที่  3     ครึ่งแรกจะไปด้วยความช้ากว่าครึ่งหลัง   โดยมีเป้าหมาย

                       ครึ่งแรก : ครึ่งหลัง   อยู่ที่   2.31 / 2.29   ชั่วโมง   โดยประมาณ  หรืออาจคลาดเคลื่อนจากนี้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

ประการที่  4     เพื่อให้เป็นที่มองเห็นได้ชัดเจน   นักวิ่งนำจะชูธงสีฟ้าตลอดเส้นทาง

 

ลักษณะของผู้วิ่งตามกลุ่มที่  2   มีดังนี้

1)     เหมือนกลุ่มที่  1

2)     เหมือนกลุ่มที่  1

3)     มี  PR  สถิติดีที่สุดอยู่ที่  5  ชั่วโมงต้นๆ   โดยประมาณ

4)     มีเป้าประสงค์ทำ  PR  ใหม่ของตัวเองให้ได้ที่  4.59  ชั่วโมง

5)     เหมือนกลุ่มที่  1

6)     วิ่งตามนักวิ่งผู้ชูธงสีฟ้าห้ามแซงโดยเด็ดขาด

7)     เหมือนกลุ่มที่  1     100  เมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยให้ออกเร่งแซงนักวิ่งนำ

8)     เหมือนกลุ่มที่  1

9)     เหมือนกลุ่มที่  1 

ถ้าเหตุการณ์เป็นไปตามนี้โดยเคร่งครัด   จะทำให้นักวิ่งตามทุกคน  ได้ความเร็วที่  4.59  ชั่วโมง 

ข้อควรระวัง    นักวิ่งตามกลุ่มที่  1  ที่มีความเร็ว  PR เดิม นานกว่า  4 ชั่วโมงต้น

   และ             นักวิ่งตามกลุ่มที่  2  ที่มีความเร็ว  PR เดิม นานกว่า  5 ชั่วโมงต้น 

ไม่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการมาราธอนเพซเซ่อร์  เพราะน่าจะเกินระดับความสามารถของตัวคุณเองไป     แต่ที่ว่าต้นๆนั้นจะต้นขนาดไหน  เราไม่สามารถกำหนดได้แน่ชัด  ทั้งหมดอยากให้เป็นการประมาณการณ์เอาจากความเป็นตัวของคุณเองจากระดับความบอบช้ำหรือความเหลือแรงจากการเข้าเส้นชัยครั้งก่อนของแต่ละคนด้วย   หากไม่เป็นไปตามนี้   จะฝืนลงตามก็ไม่มีใครห้ามคุณได้   ย่อมต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบและรับผิดชอบต่อตนเองด้วย

เนื่องจากความที่ยังไม่พร้อมของทีมงานมาราธอนเพซเซ่อร์   มีผลทำให้เราสามารถแบ่งเป็นแค่  2  กลุ่มเท่านั้น   ดังรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว 

               ดังนั้นผู้วิ่งตามที่จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้   จึงมีจำนวนจำกัด  ตามความสามารถปัจจุบันไปด้วย   ส่วนนักวิ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มความเร็วอื่น   และต้องการรับความช่วยเหลือเช่นนี้บ้าง   คงต้องรอโอกาสหน้า   จนกว่าเราจะสามารถแสวงหานักวิ่งนำที่เหมาะสมต่อไป

  

ถ้าคุณปรารถนาจะเป็นนักวิ่งตาม   ต้องทำอะไรบ้าง??

 

1)     ไม่ต้องสมัคร   ไม่มีค่าใช้จ่าย   ไม่ต้องแจ้งเรา   ไปจอมบึง 2550  เลย

2)     ไปพบกันที่หน้าเส้นชัย  ในคอกสตาร์ทมาราธอน  42.195  ก.ม.  จอมบึง 50   วันที่  21  ม.ค.   50

ธงสีเหลืองสำหรับเป็นที่หมายตาผู้วิ่งตามกลุ่มที่  1              4 ช.ม. (3.59)     (สมบัติ)

ธงสีฟ้าสำหรับเป็นที่หมายตาผู้วิ่งตามกลุ่มที่  2              5  ช.ม. (4.59)    (น้อย)

3)     ก่อนหน้าเจอกัน         จงเตรียมตัวมาให้พร้อม

               -  นอนมาให้เต็มอิ่ม   จนพอเพียง

               -  จงทำตัวเหมือนเดิมตอนซ้อมยาว   อย่าทำแหวกแนว   อย่าใส่รองเท้าใหม่   อย่าใส่เสื้อผ้าชุดวิ่งใหม่และถุงเท้าใหม่   อย่ากินอะไรที่ไม่เคยกิน   จงทำเหมือนเดิมให้มากที่สุด  เท่าที่จะทำได้

               -  เข้าส้วมให้พร้อม   เอาออกให้หมด

               -  ยืดเส้น และวอร์ม-อัพ   อย่างรอบคอบและพอเพียง

               -  มาด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่า   “ฉันทำได้แน่นอน”

4)     ให้ข้อมูลหลังเข้าเส้นชัย

               เสร็จภารกิจแล้วกรุณารับแบบสอบถามโครงการมาราธอนเพซเซ่อร์จาก  กฤตย์   ทองคง  (ลุงกฤตย์)   (เราจะตั้งโต๊ะไว้ที่บริเวณหลังเส้นชัย  เพื่อให้ท่านรับแบบสอบถาม)เพื่อประเมินผลงานสิ่งที่เราทำ  เราจะคอยคุณอยู่หลังเส้นชัย  เราอยากรู้ว่า  พวกคุณทำได้หรือไม่ (แม้จะล้มเหลวเราก็ต้องการข้อมูล)   ปัญหาและอุปสรรคกลางเส้นทางของแต่ละคนคืออะไร   ตลอดจนความรู้สึกทั่วๆไป   สิ่งที่โครงการน่าจะทำหรือปรับปรุงคืออะไร   เพื่อ   ถ้าดีจะได้ทำคราวต่อไป

 

จุดประสงค์โครงการฯ                  

เราทำเช่นนี้เพื่ออะไร??  เพื่อเพื่อนนักวิ่ง Reaching your star.     ไม่ใช่เพื่อเรา   แค่นี้สั้นๆ

 ด้วยความปรารถนาดี

 

20   ธันวาคม   2549

กฤตย์   ทองคง                  0896402264

สมบัติ   ฮวมรุณ            

ชูชีพ   เจนเกษตรกรณ์       0869318089